Sök på hemsidan


Kontakt

Elektriker EB
August Wahlströms väg 17 182 31
Danderyd

072-949 77 51


E-mail: elektriker.eb@gmail.com

Boka elektriker

Vänligen fyll i informationen nedan glöm inte dit Telnr:

Bli medlem -5% rebat

Vänligen fyll personuppgifter och Telf-nr:

Välj fil

Nödsituation

kompetens

 
Du borde veta att endast en person i företaget borde ha allmän behörighet
 
  ABL Allmän behörighet
  Elektriker Certifecat  ·          
  Kontroll före idrifttagning Certificat
  Skötsel av elanläggning Certificat
  Kursen omfattar Esäkerhetsverkets föreskrifter Elsäkerhet vid arbetye i Yrkesmässig verksamhet ELSÄK-FS 2006:1, 
  Innehavarens kontroll      ELSÄK-FS 2008:3 
  samt Standard SS-EN 50 110-1 utgåva 2
 
Våra erfarna elektriker är väl bevandrade i vanligt förekommande problem eller utmaningar man stöter på vid installation eller service av el, och åtgärdar snabbt och effektivt.