Sök på hemsidan


Kontakt

Elektriker EB
August Wahlströms väg 17 182 31
Danderyd

072-949 77 51


E-mail: elektriker.eb@gmail.com

Boka elektriker

Vänligen fyll i informationen nedan glöm inte dit Telnr:

Bli medlem -5% rebat

Vänligen fyll personuppgifter och Telf-nr:

Välj fil

Nödsituation

PRISER

Priserna kan variera beroende på arbetsvolymen och om kunden vill ha fastpris

 

Grundpriset  550 kr per timmar + moms 

 
Elcentral installation ha ett  annat pris
 

ROT-avdrag

 
Utnyttjande av ROT-avdrag
 
Den nya lagen om ROT är utformad så att det är entreprenören som ansöker om ROT- avdraget hos Skatteverket för kundens räkning. Detta för att kunden ska slippa mycket av pappersarbetet med att ansöka om avdraget. Även om det är Elektriker EB som gör den faktiska ansökan, är det alltså kunden som ansvarar för att kontrollera med Skatteverket om rätt till
 
ROT-avdrag finns. Om det i efterhand visar sig att kunden inte har rätt till ROT-avdraget, och Skatteverket inte betalar ut den delen av fakturan till Elektriker EB, ska den delen istället betalas ut av kunden som då har full betalningsskyldighet. Elektriker EB fakturerar då även den resterande delen direkt till kunden.
 
Önskar du använda rätten till ROT-avdrag måste du uppge det till Elektriker EB i samband med att arbetet bokas in. Du måste då även lämna ditt/era personnummer och fastighetsbeteckning, alt. lägenhetsnummer och bostadsrättsföreningens organisationsnummer till Elektriker EB, för att vi ska kunna göra ansöka om ROT-avdraget hos Skatteverket. Du ska även begära ut ett intyg från Skatteverket, där det framgår att ni är berättigad till ROT-avdrag.
 
Närmare information och ROT-avdrag kan erhållas på www.skatteverket.se eller via telefon 020-567 000.
 
Vid intresse av att få en offert på en större installation var god kontakta oss.