Sök på hemsidan


Kontakt

Elektriker EB
August Wahlströms väg 17 182 31
Danderyd

072-949 77 51


E-mail: elektriker.eb@gmail.com

Boka elektriker

Vänligen fyll i informationen nedan glöm inte dit Telnr:

Bli medlem -5% rebat

Vänligen fyll personuppgifter och Telf-nr:

Välj fil

Nödsituation

Företaget

07.08.2018 19:14
Elektriker EB utför installation av el. tele-och dataanläggningar. Jag såg leverantören dessutom service och underhåll på samtliga av dessa anläggningar.
 
Våra åtaganden inom elinstallationer omfattar alla arbeten inom kraft och ljus. Jag såg utförinstallationer av datanät,
 
Jag såg alla teledokumentation med egen personal och tillhandahåller därför utförlig registrering. Ritningar och handlingar utförs i Auto Cad datamedia.
 
Vår försäkring tecknad Ar under allmän Enligt förfrågnings gällande försäkringsvillkor ansvarighetsförsäkring.
 
Våra leveransbestämmelser Följer Vår branschorganisations Rekommendationer EL92 SAMT I övrigt ABT06 / AB04.
 
Jag såg arbetstagare enligt ISO 9001 och 14001 och vi följer vår utarbetade miljöpolicy